Oczyszczanie gruntu

Oczyszczanie wód gruntowych

Oczyszczanie wód gruntowych następuje często na terenach poprzemysłowych. Występuje tam zazwyczaj problem migracji zanieczyszczeń do wód gruntowych. W takich przypadkach, usunięcie lub kontrola samych źródeł zanieczyszczeń nie wystarczy. W wielu przypadkach niezbędne są działania remediacyjne z uwzględnieniem przepływu wód gruntowych.

W przypadku zanieczyszczenia gruntów lub wód oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu oczyszczania gruntu i wód gruntowych. Oferujemy pomoc na każdym etapie inwestycji – od projektu planu remediacji do realizacji zadania.

Firma Ramid wdraża rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w celu oczyszczenia wód gruntowych, w oparciu o najnowsze techniki oczyszczania wód gruntowych.

Oczyszczanie wód gruntowych – nasze atuty:

  • przygotowujemy projekt na podstawie nowoczesnych metod
  • gwarantujemy szybką reakcję na zdarzenie ( nasza ekipa dojedzie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia na terenie Polski )
  • optymalizujemy koszty zlecenia ( doradztwo na każdym etapie postępowania )
  • monitorujemy i kontrolujemy na każdym etapie realizacji zadania

Oczyszczanie zaolejonych gruntów

Oczyszczanie zaolejonych powierzchni przez firmę Ramid obejmuje szereg prac pozwalających na przywrócenie stanu powierzchni zaolejonej do stanu pierwotnego

Zajmujemy się m.in. :

  • usuwaniem oleju z powierzchni utwardzonych, ograniczeniem rozlewiska oleju lub innej cieczy, zbieraniem rozlanej cieczy,
  • odtłuszczaniem powierzchni, zebraniem odpadów ciekłych i stałych oraz ich unieszkodliwieniem,
  • likwidujemy skażenia z powierzchni nieutwardzonej i gruntu w zakresie zbierania i zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczenia w gruncie,
  • poborem próbek gruntu i wody wraz z analizą na zawartość substancji niebezpiecznych w celu określenia wielkości i zasięgu skażenia, rekultywacji gruntu, odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych.
ZAPYTAJ O OFERTĘ

Ramid Sp. z o.o.

Ramid realizuje usługi w zakresie remediacji gruntu zanieczyszczonego substancjami chemicznymi, głównie poprzez oczyszczanie gleby z zanieczyszczeń ropopochodnych. W zakres prac rekultywacyjnych wchodzi usuwanie skażonej ziemi oraz zagospodarowanie odpadów (utylizacja gruntów lub odzysk ziemi). Rozwój przemysłu i postępujące wraz z nim zanieczyszczenie środowiska sprawiło, że problem ten zaczął dotykać coraz więcej terenów użytkowych.

ZAPYTAJ O OFERTĘ
Rekultywacja gruntu Ramid

Zacznij z nami współpracę

Rekultywacja gleby, gruntów wykonywana przez Ramid pozwala przywrócić wartości przyrodnicze i użytkowe terenom zdegradowanym przez człowieka

ZAPYTAJ O OFERTĘ
KONTAKT